maffiagame activation

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • maffiagame activation

   beste leden

   ik heb een vraagje
   ik heb een maffiagame zo goed als af alleen werk activation niet goed
   wat is het probleem zie de mail hieronder

   Beste gamer2020

   Hieronder staan uw login-gegevens vermeld.
   Login = gamer2020
   E-mail adres =
   Wachtwoord = gamer2020
   Activatiecode= https://maffia.ga/v3/activation.php?login=gamer2020&code=
   Om te kunnen spelen moet je account bij ons bevestigd zijn.
   Met vriendelijke groet,
   Het Maffi Team.
   LET OP naam van gamer is verandert door mij zelf hier
   wat werkt er niet goed zo als jullie kunnen zien staat de link er wel in maar niet de code
   wat staat er niet goed en of wat doe ik fout doe
   de code die ik gebruik staat hieronder


   Source Code

   1. <?
   2. include("config.php");
   3. ?>
   4. <html>
   5. <head>
   6. <title>
   7. Maffia | Who's your next kill
   8. </title>
   9. <base href="https://www.maffia.ga/v3/" />
   10. <meta name="description" content="Stap in de wereld van de maffia!" />
   11. <meta name="keywords" content="maffia, mafia, criminals, gangsters, gangster, game" />
   12. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
   13. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css"/>
   14. <script language="JavaScript" src="js/display.js"></script>
   15. <script language="JavaScript" src="js/functions.js"></script>
   16. <script language="JavaScript" src="ajax/prototype-1.6.0.2.js"></script>
   17. <script language="JavaScript" src="js/duration_progress.js"></script>
   18. <script language="javascript" type="text/javascript" src="https://www.maffia.ga/v3/lib/tinymce/tiny_mce.js"></script>
   19. </head>
   20. <body leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">
   21. <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="js/wz_tooltip/wz_tooltip.js"></script>
   22. <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="js/wz_tooltip/tip_balloon.js"></script>
   23. <!-- POPUP DIV -->
   24. <div id="div_popunder_bg"></div>
   25. <div id="aanmeldwrapper">
   26. <table width="782" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
   27. <tr>
   28. <td align="center" valign="middle">
   29. <div id="js_error" style="width:500px; background:url(images/js_error/bg.gif) repeat-y; margin-top:10px; display:none; margin-left:2px;margin-right:2px;">
   30. <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center" width="500" style="border:2px solid #467cba">
   31. <tr>
   32. <td width="40px" align="center" valign="top" style="padding-top:5px" bgcolor="#70130e">
   33. <img src="images/js_error/exl.gif">
   34. </td>
   35. <td width="781px">
   36. <div id="text_shop" style="display:block; line-height:135%; font-size:12px; font-weight:bold">
   37. <font color='white' id="js_error_msg">
   38. </font>
   39. </div>
   40. </td>
   41. </tr>
   42. </table>
   43. </div>
   44. <script language="javascript">
   45. function showError(pMessage){
   46. document.getElementById('js_error_msg').innerHTML = pMessage;
   47. document.getElementById('js_error').style.display = 'block';
   48. document.getElementById('js_error').focus();
   49. setTimeout("opacity('js_error',100,0,1000)",2500);
   50. setTimeout("document.getElementById('js_error').style.display = 'none'; opacity('js_error',0,100,1)",3500);
   51. }
   52. </script>
   53. </td>
   54. </tr>
   55. <?
   56. $login = $_GET['login'];
   57. $userselect = $connection->query("SELECT * FROM `users` WHERE `login`='$login'");
   58. $user = mysqli_fetch_object($userselect);
   59. if(isset($_GET['login'])){
   60. if($_GET['login'] == $user->login){
   61. if(isset($_GET['code'])){
   62. if($_GET['code'] == $user->activationcode){
   63. $login = $_GET['login'];
   64. $date2 = (date('m/d H:i'));
   65. $connection->query("UPDATE `users` SET `activationcode`='0',`chatdagenbetaald`='7' WHERE `login`='$login'");
   66. $connection->query("INSERT INTO headlines (datum, tijd, wat) VALUES(NOW(),NOW(),'{$login} heeft zich geregistreerd op Maffia!')");
   67. $connection->query("INSERT INTO `messages`(`date`,`to`,`from`,`title`,`content`,`date2`,`read`,`inbox`,`reply`) values(NOW(),'$login','Beheerder','Welkom op Maffia','Beste $login
   68. Hartelijk Welkom op Maffia het leukste maffia spel online.
   69. Wij wensen je hier op Maffi natuurlijk
   70. Heel veel Kill & Speel plezier toe :D
   71. Wat is in het kort de bedoeling van dit spel:
   72. Om zo snel mogelijk Godfather / Lady in Crime te worden.
   73. Dit kan door Misdaden te doen (zie rechterkolom).
   74. Je zal zo in rank omhoog gaan en veel geld gaan verdienen,
   75. met dit geld kan je objecten kopen die je per uur geld op gaan leveren.
   76. Probeer ook zoveel mogelijk mensen uit de gevangenis te breken,
   77. deze heb je namelijk nodig om drugs upgrades te kopen.
   78. Voor een drugs upgrade heb je nodig 350 aanvallen, 400 sportvordering en kills natuurlijk.
   79. Dit kan je zien op de indexpagina.
   80. Klik ook elke dag de secretlinks van je medespelers (zie linkerkolom Persoonlijke logs).
   81. En de aanvalsbonus (zie rechterkolom), hiervoor krijg je extra respect en geld.
   82. Je krijgt elke dag om 19.00 de drugsupgrades uitgekeerd deze kan je dan weer tegen de hoogste koers verkopen.
   83. Je kan je drugs verkopen (zie hiervoor rechterkolom Drugs verkopen), tevens zie je hier ook de juiste koers.
   84. Lees ook even ons Forum door, hier staat namelijk erg veel informatie & nieuws op.
   85. Mocht je verder nog vragen hebben, kan je natuurlijk altijd 1 van onze Helpdesk medewerkers om hulp vragen.
   86. Dit kan je doen door 1 van hun een PB te sturen met je desbetreffende vraag.
   87. *[url=https://maffia.ga/v3/index.php?a=message&box=new&to=flyingbarrel]flyingbarrel[/url]
   88. *[url=https://maffia.ga/v3/index.php?a=message&box=new&to=Knoerten1]Knoerten1[/url]
   89. Grtz
   90. Admins MNK
   91. ','$date2','0','1','0')");
   92. print <<<ENDHTML
   93. <tr>
   94. <table width="100%">
   95. <tr>
   96. <td align="center">
   97. <br><br><br><br>
   98. <table class="div_popup" align="center">
   99. <tr>
   100. <td>
   101. Gefeliciteerd! Je account is bevestigd en je kan nu gebruik maken van alle onderdelen van het spel. Over enkele ogenblikken zal je automatisch naar de inlog pagina worden gestuurd </td>
   102. </tr>
   103. <tr>
   104. <td>
   105. <br><br>
   106. <a href="$sitelink/index.php" class="msg_ok">Klik hier indien je niet automatisch verder gaat.</a>
   107. </td>
   108. </tr>
   109. </table>
   110. </td>
   111. </tr>
   112. </table>
   113. <script language="javascript">
   114. setTimeout("document.location.href='$sitelink/index.php'",(3000*2));
   115. </script>
   116. </td>
   117. </tr>
   118. ENDHTML;
   119. }
   120. }
   121. }
   122. }
   123. if($_GET['code'] != $user->activationcode || $_GET['login'] != $user->login){
   124. print <<<ENDHTML
   125. <tr>
   126. <table width="100%">
   127. <tr>
   128. <td align="center">
   129. <br><br><br><br>
   130. <table class="div_popup_error" align="center">
   131. <tr>
   132. <td style="color:red">
   133. <b>FOUT!</b><br><br>Kan je account niet bevestigen, probeer het later nog een keer </td>
   134. </tr>
   135. <tr>
   136. <td>
   137. <br><br>
   138. <a href="#" onclick="history.go(-1); return false" class="error_ok">OK</a>
   139. </td>
   140. </tr>
   141. </table>
   142. </td>
   143. </tr>
   144. </table>
   145. </td>
   146. </tr>
   147. }
   148. <tr>
   149. <td>
   150. </td>
   151. </tr>
   152. </table>
   153. ENDHTML;
   154. }
   155. ?>
   156. <script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
   157. </script>
   158. <script type="text/javascript">
   159. _uacct = "UA-1235395-15";
   160. urchinTracker();
   161. </script> <!-- TinyMCE -->
   162. <script type="text/javascript" language="javascript">
   163. tinyMCE.init({
   164. // General options
   165. mode : "exact",
   166. theme : "advanced",
   167. elements : "wysiwyg",
   168. width: "100%",
   169. height: "250",
   170. //plugins : "safari,pagebreak,style,layer,table,save,advhr,advimage,advlink,emotions,iespell,insertdatetime,preview,media,searchreplace,print,contextmenu,paste,directionality,fullscreen,noneditable,visualchars,nonbreaking,xhtmlxtras,template,inlinepopups,imagemanager,filemanager",
   171. plugins : "emotions,fullscreen",
   172. // Theme options
   173. theme_advanced_buttons1 : "bold,italic,underline,strikethrough,|,justifyleft,justifycenter,justifyright,justifyfull,|,fontsizeselect,|,forecolor,backcolor,|,emotions,fullscreen,image",
   174. theme_advanced_buttons2 : "",
   175. theme_advanced_buttons3 : "",
   176. theme_advanced_buttons4 : ""
   177. });
   178. </script>
   179. <!-- /TinyMCE -->
   180. </body>
   181. </html>
   Display All
   ik hoor het graag van jullie
   super bedankt alvast :thumbsup: