Advies ivm source code

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • auteurs rechten ja, maar dan rest natuurlijk de vraag of je de volledige originele auteur bent van de programmatuur en onder welke licentie de programmatuur is uitgebracht. Je zal bij een aanklacht ook moeten kunnen aantonen dat jij de auteur bent en dat lukt niet met een naampje in de programmatuur. Aanpassingen op bestaande programmatuur is een heel ander verhaal, bezat jij wel de juiste rechten? en zo ja, welke licentie zit er nu aan de programmatuur? enfin, veel success diefstal is erg vervelend!
  • Er gaan hier meerdere zaken door elkaar heen.

   Allereerst kleine disclaimer. Ik vermoed dat het hier gaat om Belgisch recht. Daar ben ik niet bekend mee. Maar Auteursrecht en Octrooirecht is veelal geharmoniseerd (betekent, gelijk getrokken binnen de EU). Dus wat ik weet over NL kan je grotendeels toepassen in BE.

   Om te beginnen. Het gaat hier om een civiele procedure. Strafbaar handelen is niet noodzakelijk. Een inbreuk op een intellectueel eigendom kán strafbaar zijn. Maar let op dat het gaat om inbreuk. Ik heb in NL nog geen vervolging gezien naar aanleiding van een inbreuk op een auteursrecht. Het wordt meestal civielrechtelijk gehandhaafd.

   Dan over octrooien. Ja, octrooien. Patent vraag je maar aan in Engeland. In Nederland en België spreken we over octrooien. Theoretisch kan je octrooi aanvragen op code. Daaraan kleven formele vereisten, zoals in de vorige zin is te lezen. Dat moet je namelijk aanvragen. Maar daar zitten ook materiële vereisten aan. Zoals dat het, kort gezegd, om een uitvinding moet gaan. Een uitvinding wat nieuw is in de (gehele!) wereld. Ik zie in deze casus geen aanleiding om hierover te spreken.

   Auteursrecht. Auteursrecht heeft niet echt formele vereisten zoals een octrooi. Dat hoef je niet aan te vragen, dat krijg je vanzelf.
   In artikel 4 van de (NL) Auteurswet is beschreven waar het vermoeden ligt m.b.t. auteursrecht. Op het moment dat in de broncode staat dat X de maker is, dan wordt vermoed dat X de maker is, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Dat maakt het in deze zaak een stuk makkelijker. Auteursrecht is ook zeker mogelijk op broncode. Ik meen dat het komt door de softwarerichtlijn van de EU, in tegenstelling tot het merendeel van het auteursrecht welke uit de auteursrechtenrichtlijn komt. In artikel 10 lid 1 onder 12 staat duidelijk "computerprogramma's en het voorbereidend materiaal". Let wel op! Auteursrecht is niet mogelijk op zuiver technische aspecten. Als een bepaalde vormgeving in de code nodig is om en technische reden, dan kan op dat stukje code geen auteursrecht rusten. "Alle werken die op internet staan, zijn auteursrechtelijk beschermd" is beetje een dooddoener. Want het auteursrecht beschermt werken. Als iets een werk is (volgens de auteurswet), dan is het beschermd. Dat het op internet staat maakt niet uit. Dus ja, alle werken op internet zijn beschermd, omdat werken an sich zijn beschermd.

   De maker van een werk heeft altijd exclusieve rechten. Het zijn van maker is niet overdraagbaar. Rechten over een werk wel. De auteurswet biedt 2 exclusieve rechten. Openbaarmaking en verveelvoudiging. Ik weet niet of TS de code eerder derden rechten heeft gegeven mbt het werk. Dit kan een beperkende factor zijn. Maar dat iemand een werk ontvangt, betekent niet meteen dat diegene ook die exclusieve rechten krijgt en/of mag gebruiken. De standaard (in de wet) is dat de ander niet die rechten krijgt. Die moet dus bewijzen dat diegene het werk mag openbaren/verveelvoudigen.

   Tot slot, er is nog een andere uitweg. Maar dat vind ik meer risicovol om wat over te zeggen omdat dat wel anders kan zijn in België. Er kan ook gekeken worden naar een onrechtmatige daad. Dat iemand handelt in strijd met wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is. En dat het handelen van vermeende derden daarmee als onrechtmatig gekwalificeerd kan worden. Even kort gezegd, zit meer achter.
   Master student IT-recht en Master student Ondernemingsrecht & software ingenieur
   My Personal profile
   My professional profile (LinkedIn/CV)

   The post was edited 2 times, last by Tim ().

  • @Tim bedankt voor de goede uitleg.

   Verder zien we wel of er iets uit de bus valt qua aanklacht, is nog effe wachten aangezien hier een België niet alles even vlot verloopt.

   Mijn grootste probleem is dat sommige personen denken dat ze er toch niet voor gestraft kunnen worden.

   Ik hou jullie hier op de hoogte van de vorderingen die er namelijk gebeuren.

   Bij mij gaat eerst een vooral de aanklacht naar persoon Y voor wat hij namelijk heeft gedaan dat u als bedrijf NIET kan maken naar klant toe.

   Klein voorbeeld te schetsen hoe alles is gebeurd.

   Bedrijf A waar TOM website's heeft op draaien, beslist Bedrijf A om de codes te verspreid zonder mede weten van TOM.

   Eens benieuwd wat jullie hier van vinden :)
  • tcbhome wrote:

   @Tim bedankt voor de goede uitleg.

   Verder zien we wel of er iets uit de bus valt qua aanklacht, is nog effe wachten aangezien hier een België niet alles even vlot verloopt.

   Mijn grootste probleem is dat sommige personen denken dat ze er toch niet voor gestraft kunnen worden.

   Ik hou jullie hier op de hoogte van de vorderingen die er namelijk gebeuren.

   Bij mij gaat eerst een vooral de aanklacht naar persoon Y voor wat hij namelijk heeft gedaan dat u als bedrijf NIET kan maken naar klant toe.

   Klein voorbeeld te schetsen hoe alles is gebeurd.

   Bedrijf A waar TOM website's heeft op draaien, beslist Bedrijf A om de codes te verspreid zonder mede weten van TOM.

   Eens benieuwd wat jullie hier van vinden :)
   Wow, dat is echt een vieze streek.