Bug in mijn website

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • kan ook gebeuren door b.v. meer pagina's te openen en te gelijk een handeling te doen.
   De meeste vinden dat niet lekker, als het niet goed gescript is.
   Zelfde met pagina terug etc.
   Bekende bugs bij crimes..... Spelers vinden altijd wel weer wat, zeker als er prijzen mee te verdienen valt.....
   Pagina's loggen van spelers waar ze komen dan haal je meestal wel hoop er uit...
  • Dit is allemaal eenzelfde soort problematiek. Dit kan verholpen worden door gebruikmaking van database-transacties.

   Artikel is inmiddels enigszins gedateerd, maar die paragraaf (7.10.9 Voorbeeld van gebruik) beschrijft in wezen nog steeds het onderliggende probleem. Een (beperkte) resource wordt tegelijkertijd meerdere keren gewijzigd naar aanleiding van een serie van handelingen, met ongewenste gevolgen. De remedie is om deze "series van handelingen" zodanig in afzondering (van elkaar) te behandelen, zodat deze niet meer verweven zijn, maar de series an sich ook echt in serie worden uitgevoerd.

   Dit voert verder dan simpelweg wat codewijzigingen. Je moet je bewust zijn van wat er mis kan gaan, en vervolgens moeten er zowel in code alsook de database voorzieningen worden getroffen om dit tegen te gaan.

   Maar voordat je dit doet moet je echt begrijpen wat er misgaat (zie artikel), waarom dit misgaat en hoe je dit moet bestrijden. Dit zodat je in de toekomst dit soort scenario's kunt identificeren, en dan niet opnieuw dezelfde fout maakt.