Mouse over

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Hallo allemaal.

   Ik ben een maffia spel aan het herscripten en loop tegen een fout aan. Ik wil dus dat er een mouse over komt op het profiel van de speler waar ze 3 partners kunnen invullen. Maar de 3 namen staat wel op het profiel juist weergegeven. Maar de 3 namen word 1 link met de gevens van 1 speler van de 3, terwijl het eigenlijk 3 aparte linken moeten worden met 3 verschillende mouse overs en 3 verschillende gegevens van de 3 partners.

   Weet iemand waar de fout zit?

   PHP Source Code

   1. <?
   2. $maten = "";
   3. while($datapartner = mysqli_fetch_object($dbres)) {
   4. if($user->login == $datapartner->partnerincrime1) {
   5. $maatje = $datapartner->partnerincrime2;
   6. }
   7. else{
   8. $maatje = $datapartner->partnerincrime1;
   9. }
   10. $maten .= $maatje;
   11. $maten .= ", ";
   12. }
   13. $maten = substr($maten, 0, -2);
   14. echo $maten;
   15. $laatstelid1 = $connection->query("SELECT * FROM `users` WHERE `login`='".$maatje."'");
   16. while($laatstelid = mysqli_fetch_object($laatstelid1)){
   17. ?>
   18. <a href=index.php?a=profile&x=<?echo$laatstelid->id;?>" onmouseover="Tip('<table width=\'220\' border=\'0\' cellspacing=\'2\' cellpadding=\'2\' class=\'mod_list\'><tr><td width=\'35%\'>Naam:</td><td><img src=\'images/icons_gif/<?=$image;?>.gif\' /></td><td width=\'69%\' > <?php echo $laatstelid->login; ?></td></tr><tr><td width=\'35%\'>Gezondheid:</td><td width=\'6%\' ><img src=\'images/icons_gif/<?=$heart;?>.gif\' /> </td><td width=\'69%\' ><?php echo $health; ?><?if($laatstelid->health >69){?>%<?}?></td></tr><tr><td width=\'35%\'>Power:</td><td><img src=\'images/icons_gif/lightning.gif\' /></td><td width=\'69%\' > <?php echo $power; ?></td></tr><tr><td width=\'35%\'>Killers:</td><td><img src=\'images/icons_gif/bricks.gif\' /></td><td width=\'69%\' > <?php echo $killers; ?></td></tr><tr><td width=\'35%\'>Bescherming:</td><td><img src=\'images/icons_gif/shield.gif\' /></td><td width=\'69%\' > <?php echo $bs; ?> uur</td></tr><tr><td width=\'35%\'>Veilig:</td><td><img src=\'images/icons_gif/shield_add.png\' /></td><td width=\'69%\' > <?php echo $veilig; ?> uur</td></tr><tr><td width=\'35%\'>Geld (cash):</td><td><img src=\'images/icons_gif/coins.gif\' /></td><td width=\'69%\' > <? if ($laatstelid->contant < 50000){echo "verborgen"; }else {echo $contant;} ?></td></tr><tr><td width=\'35%\'>Familie:</td><td><img src=\'images/icons_gif/group.gif\' /></td><td width=\'69%\' > <?php echo $laatstelid->familie; ?></td></tr><tr><td width=\'35%\'>Rang:</td><td><img src=\'images/icons_gif/star.gif\' /></td><td width=\'69%\' > <?php echo $rank2; ?> <?php if($laatstelid->rankvord < 100) { echo $laatstelid->rankvord;}else{echo "100";} ?>%</td></tr></table>', BGCOLOR, '#d7cdb0', FONTCOLOR, '#000000', FONTSIZE, '8pt', FONTFACE, 'Verdana', BORDERCOLOR, '#d7cdb0')" onmouseout="UnTip()">
   19. <? if($laatstelid->admin > 0){?><font color='red'><?} if($laatstelid->moderator > 0){?><font color='#gfb03e'><?} if($laatstelid->helpdesk > 0){?><font color='purple'><?}if($laatstelid->denktank > 0){?><font color='blue'><?}if($laatstelid->redacteur > 0){?><font color='#ff00ff'><?}if($laatstelid->vermoord == 1){?><s><?}?><? echo$maten; if($laatstelid->vermoord == 1){?></s><?} if($laatstelid->admin > 0 || $laatstelid->moderator > 0 || $laatstelid->redacteur > 0 || $laatstelid->helpdesk > 0 || $laatstelid->denktank > 0){echo "</font>";} if($laatstelid->vipdays > 0){echo "<img src=images/star.gif border=0 width=10 height=10 alt= Betaald account/>";}?></a>
   20. <?}?>
   Display All