Tekst staat achter foto

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Tekst staat achter foto

   Beste lezer/hopelijk helper,

   Ik heb mijn website helemaal af. Echter is er 1 probleem. Wanneer ik het venster verklein gaat alles goed, behalve mijn blogberichten. Zoals te zien op de foto verschuiven de uitgelichte foto's niet verder naar beneden (onder de tekst). In een groot beeldscherm staat de tekst naast de foto en heb ik hier dus geen last van.

   In mijn style.css heb ik het als volgt gedefinieerd:
   #loop { background: #fff; padding-top: 30px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; }
   .PostThumb { float: left; margin-left: 50px; margin-right: 20px; width: 25%; overflow: hidden;}
   .LoopPost { position: relative;margin-right: 50px; margin-bottom: 20px; padding-bottom: 20px; height: 220px; }

   @media screen and (max-width: 560px)

   {#header { margin-bottom: 10px; margin-top: 40px;}
   .PostThumb {float: center; width: 100%;}
   .LoopPost {float: left; margin: 10px 10px 10px 10px;}
   }


   In index.php staat het als volgt:

   get_header(); ?>

   <div id="loop">
   <div class="banner" style="margin-bottom: 30px; margin-left:20px;"> <a href="http://localhost/wordpress/index.php/voorbeeld-pagina/">Blogposts</a></div>
   <?php query_posts ($query_string . '&showposts=10'); ?>
   <?php get_template_part( 'loop', 'index' ); ?>
   </div>

   <?php get_footer(); ?>


   In loop.php staat dit vervolgens gedefinieerd:
   <?php /* How to display all other posts. */ ?>
   <?php else : ?>
   <article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>>
   <div class="LoopPost">
   <header>
   <div class="PostThumb"><?php the_post_thumbnail(); ?></div><h2><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php printf( esc_attr__( 'Permalink to %s', 'starkers' ), the_title_attribute( 'echo=0' ) ); ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></h2>
   </header>
   <?php if ( is_archive() || is_search() ) : // Only display excerpts for archives and search. ?>
   <?php the_excerpt(); ?>
   <?php else : ?>
   <?php the_content( __( 'Lees verder >', 'starkers' ) ); ?>
   <?php wp_link_pages( array( 'before' => '<nav>' . __( 'Pages:', 'starkers' ), 'after' => '</nav>' ) ); ?>
   <?php endif; ?>
   </div>
   </article>
   <?php comments_template( '', true ); ?>
   <?php endif; // This was the if statement that broke the loop into three parts based on categories. ?>
   <?php endwhile; // End the loop. Whew. ?>


   Ik kom er niet meer uit. Wie helpt mij dit probleem te verhelpen? De tekst moet wel gewoon onder de foto komen, waarna de volgende foto dus weer onder de tekst moet komen..

   Groetjes,
   Saskia
   Images
   • Schermafbeelding 2017-02-27 om 13.32.30.png

    193.65 kB, 478×625, viewed 119 times

   The post was edited 1 time, last by Saskia.vd ().