Copyright

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • Hallo leden,

  Ik heb een vraag over copyright.. Als ik een layout bijvoorbeeld maak zitten vaak op de cartoons copyright. Hoe zit het als ik een cartoon laat na-maken met copyright, wat mag wel, wat mag niet? waar moet ik op letten??

  Ik heb een designer gevonden die heel goed overweg kan met illustrator en dus logo's en cartoon's kan maken! Nou ben ik bezig met een project gemaakt Avitar en wil ik ook een cartoon van The Avatar.

  Mag ik het cartoon zo laten na maken en gebruiken?
  - zo nee?
  Waar moet ik opletten?
  Wat moet anders zijn?
  enz..

  help help help

  groetjes
  Frenzo | Web-Mobiel
  Wil jij meer klanten voor jouw bedrijf? Je omzet verhogen binnen NO time!
  Stuur mij een bericht en we bespreken jouw mogelijkheden om te groeien!
  ictscripters.com/Thread/24756-Meer-Omzet-Meer-Klanten/

  Eigenaar van
  Online Marketing & Webdesign - itsucceeds.nl/
  Gaming Plaform - onetwogaming.nl/
  Banditi - https://banditi.nl/
  Criminas - criminas.nl/
 • WebMobiel nogmaals...

  Wij verstrekken je de informatie uitsluitend voor je persoonlijke niet-commerciële doeleinden en je mag de informatie voor dat doel uitsluitend downloaden op één vaste schijf van een computer. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag de informatie niet worden gebruikt voor andere doeleinden, waaronder begrepen publicatie, verveelvoudiging of verzending op grond van welke toestemming je uit de informatie afgeleide materialen mag uploaden en/of andere materialen aan ons mag verzenden.


  Door het uploaden of aan ons verzenden van materialen verleen je ons een onherroepelijke onvoorwaardelijke wereldwijde en eeuwigdurende licentie, waarvoor geen vergoeding verschuldigd is, om die materialen of enig onderdeel daarvan te gebruiken in alle media en op elke wijze die wij naar eigen goeddunken kunnen vaststellen. Verder doe je daarbij afstand van alle zogenoemde persoonlijkheidsrechten of andere soortgelijke rechten op die materialen. Dit zijn rechten die onder andere je recht op naamsvermelding regelen of het recht je te verzetten tegen aanpassingen in je ingezonden materialen.

  Je zult afgeleide werken niet kopiëren, aanpassen of vervaardigen, noch de informatie aan reverse-engineering onderwerpen, disassembleren of anderszins trachten de broncode daarvan te ontdekken, behoudens voor zover dit noodzakelijk is om je in staat te stellen interoperabiliteit met een ander zelfstandig programma tot stand te brengen overeenkomstig het bepaalde in Artikel 45m van de Auteurswet 1912. Informatie om die interoperabiliteit tot stand te brengen, is op verzoek bij ons verkrijgbaar. Je zult rechten op de informatie niet verkopen, overdragen, in sublicentie geven, noch een zekerheidsrecht op dergelijke rechten verstrekken of deze anderszins overdragen.

  Bron: nickelodeon.nl/static/info_algemene_voorwaarden

  Je hoeft dus nergens op te letten want het mag gewoon niet :|
  Dit was mijn spreekbeurt, zijn er nog vragen?