PHP Eregi_replace

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • PHP Eregi_replace

   Hallo,

   Ik was met een oud script bezig, welke bbtags heeft voor de gebruikers.
   Echter gebruikt die nog eregi_replace.
   Dit werkt nu dus niet meer, en begreep dat preg_replace de beste oplossing is.

   2 voorbeelden van de regels:

   PHP Source Code

   1. $text = eregi_replace("\\[quote=([^\\[]*)\]","<div id='quote'><strong>\\1</strong>:<br />",$text);
   2. $text = eregi_replace("\\[color=([^\\[]*)\]([^\\[]*)\\[/color\\]","<font color=\\1>\\2</font>",$text);


   Hoe kan ik dit omzetten in een preg_replace versie ?
   Of is er een andere manier om dit werkend te krijgen ?

   Ik begrijp eruit dat ik een regex moet maken, maar kom er niet uit.

   Met vriendelijke groet,
   Pekelterror
  • Misschien niet de oplossing die je wenst maar een snelle copy paste uit een eigen stukje source code:

   Source Code

   1. $patterns = array(
   2. "#\[9\](.*?)\[/9\]#si",
   3. "#\[8\](.*?)\[/8\]#si",
   4. "#\[7\](.*?)\[/7\]#si",
   5. "#\[6\](.*?)\[/6\]#si",
   6. "#\[2=(.*?)\](.*?)\[/2\]#si",
   7. "#\[1=(.*?)\](.*?)\[/1\]#si",
   8. "#\[IMG\](.*?)\[/IMG\]#si",
   9. "#\[vid\](.*?)\[/vid\]#si",
   10. "#\[right\](.*?)\[/right\]#si"
   11. );
   12. $replaces = array(
   13. "<b>\\1</b>",
   14. "<u>\\1</u>",
   15. "<i>\\1</i>",
   16. "<s>\\1</s>",
   17. "<font color=\"#\\1\">\\2</font>",
   18. "<a href=\"\\1\" TARGET=\"\\_blank\"><img src='".$_SERVER['REQUEST_SCHEME']."://".$_SERVER['HTTP_HOST']."/foto/web/public/images/icons/monitor_go.png' style='margin-bottom:-4px;'/>&nbsp;<font color=#63C5FF><b>Link</b></font> \\2</a>",
   19. "<a href=\"\\1\" TARGET=\"\\_blank\"><img src='".$_SERVER['REQUEST_SCHEME']."://".$_SERVER['HTTP_HOST']."/foto/web/public/images/icons/tag_blue.png'/>&nbsp;<font color=#767676><b>Afbeelding</b></font></a>",
   20. "<a href=\"\\1\" TARGET=\"\\_blank\"><img src='".$_SERVER['REQUEST_SCHEME']."://".$_SERVER['HTTP_HOST']."/foto/web/public/images/icons/youtube_play.png' style='margin-left:-7px;display:inline-block;'/>&nbsp;<font color=#767676><b>Filmpje</b></font></a>",
   21. "<div style=\"text-align: right;\" align=\"right\">\\1</div>"
   22. );
   23. $in = preg_replace($patterns,$replaces, $in);
   Display All
   Op eerste zicht ziet alles er goed uit voor overschakeling naar preg_replace() maar ontbreken misschien nog de quotes in 't begin: '#' en op 't eind '#si'

   The post was edited 1 time, last by MiCa- ().