Facebook login

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Facebook login

   Wie kan mij helpen met het Facebook login op een website?
   Ik heb een website waar je altijd via Facebook kon inloggen, dit heeft altijd gewerkt maar blijkt op versie 2.2 te zijn gemaakt.
   Inmiddels zitten ze op versie 3.2 en nu werkt het niet meer en krijg het ook niet werkend momenteel.

   Wie heeft er zin en tijd om mee te denken zodat het weer werkt.

   Dit is de fout wat die nu aangeeft:
   Graph returned an error: (#100) Invalid edge (access_token) on node type (Page)

   PHP Source Code: facebooklogin.php

   1. <?php
   2. session_start();
   3. error_reporting(0);
   4. //already logged in?
   5. if ($_SESSION["valid_een"] && $_SESSION["valid_twee"] && !isset($_GET["logout"])) {
   6. include_once("../includes/db_connect.php");
   7. $url = WEBSITE_URL."/members/";
   8. header("Location: $url");
   9. exit;
   10. }
   11. include_once("../includes/functions.php");
   12. require(WEBSITE_DIR.'/includes/Facebook/autoload.php');
   13. $fb = new Facebook\Facebook([
   14. 'app_id' => $FB_APPCODE,
   15. 'app_secret' => $FB_SECTRET,
   16. 'default_graph_version' => 'v2.2',
   17. ]);
   18. $helper = $fb->getRedirectLoginHelper();
   19. $permissions = ['email']; // Optional permissions
   20. $loginUrl = $helper->getLoginUrl(WEBSITE_URL.'/members/fb-callback.php', $permissions);
   21. header("Location: $loginUrl");
   22. ?>
   Display All

   PHP Source Code: fb-callback.php

   1. <?php
   2. session_start();
   3. error_reporting(0);
   4. //already logged in?
   5. if ($_SESSION["valid_een"] && $_SESSION["valid_twee"] && !isset($_GET["logout"])) {
   6. include_once("../includes/db_connect.php");
   7. $url = WEBSITE_URL."/members/";
   8. header("Location: $url");
   9. exit;
   10. }
   11. include_once("../includes/functions.php");
   12. require(WEBSITE_DIR.'/includes/Facebook/autoload.php');
   13. $fb = new Facebook\Facebook([
   14. 'app_id' => $FB_APPCODE,
   15. 'app_secret' => $FB_SECTRET,
   16. 'default_graph_version' => 'v2.2',
   17. ]);
   18. $helper = $fb->getRedirectLoginHelper();
   19. try {
   20. $accessToken = $helper->getAccessToken();
   21. } catch(Facebook\Exceptions\FacebookResponseException $e) {
   22. // When Graph returns an error
   23. echo 'Graph returned an error: ' . $e->getMessage();
   24. exit;
   25. } catch(Facebook\Exceptions\FacebookSDKException $e) {
   26. // When validation fails or other local issues
   27. echo 'Facebook SDK returned an error: ' . $e->getMessage();
   28. exit;
   29. }
   30. if (isset($accessToken)) {
   31. $fb->setDefaultAccessToken($accessToken);
   32. try {
   33. $response = $fb->get('/me?fields=id,name,email');
   34. $user = $response->getGraphUser();
   35. } catch(Facebook\Exceptions\FacebookResponseException $e) {
   36. // When Graph returns an error
   37. echo 'Graph returned an error: ' . $e->getMessage();
   38. exit;
   39. } catch(Facebook\Exceptions\FacebookSDKException $e) {
   40. // When validation fails or other local issues
   41. echo 'Facebook SDK returned an error: ' . $e->getMessage();
   42. exit;
   43. }
   44. }
   45. $user = $response->getGraphUser();
   46. //client data from FB
   47. $fb_client_id = $user['id'];
   48. $fb_client_name = $user['name'];
   49. $fb_client_email = $user['email'];
   50. //check if user exists in our database check on facebook id or email
   51. // email exists, but no facebook id? update profile with facebook id
   52. $fb_result = q ("select
   53. wgid,emailmd,wachtwoordmd,valid
   54. from members where
   55. email = '$fb_client_email' AND facebookid = ''
   56. limit 1");
   57. //yes, member exists, login
   58. if ($fb_result->num_rows>0){
   59. $row_fb = $fb_result->fetch_assoc();
   60. $local_client_id = $row_fb["wgid"];
   61. //update profile with facebook id
   62. $sql_insert = q("update members set
   63. facebookid = '$fb_client_id'
   64. where wgid = '$local_client_id'
   65. LIMIT 1");
   66. }
   67. //check if facebook id is member
   68. $fb_result = q ("select
   69. wgid,emailmd,wachtwoordmd,valid
   70. from members where
   71. email = '$fb_client_email' AND facebookid = '$fb_client_id'
   72. limit 1");
   73. //yes, member exists, login
   74. if ($fb_result->num_rows>0){
   75. $row_fb = $fb_result->fetch_assoc();
   76. //user with this email is blocked by admin
   77. if($row_fb["valid"]==0){
   78. $logoutUrl = $facebook->getLogoutUrl(array( 'next' => WEBSITE_URL.'/members/login.php?blockeduser=1'));
   79. header("Location: $logoutUrl");
   80. exit;
   81. }
   82. $latste_inlog = time();
   83. $inlog_update = "update members
   84. set laatsteinlog = '$latste_inlog', xingelogd=xingelogd+1
   85. where facebookid = '$fb_client_id'
   86. LIMIT 1";
   87. $inlog_update = q($inlog_update);
   88. $_SESSION["valid_wgid"] = $row_fb["wgid"];
   89. $_SESSION["valid_een"] = $row_fb["emailmd"];
   90. $_SESSION["valid_twee"] = $row_fb["wachtwoordmd"]; //sha1($wachtwoord);
   91. if(isset($_SESSION["doost"])) {
   92. $urlto = StripDanger($_SESSION["doost"]);
   93. unset($_SESSION["doost"]);
   94. header("Location: ".$urlto);
   95. }else
   96. header("Location: ".WEBSITE_URL."/members/?viafb");
   97. exit;
   98. }
   99. //no? create new profile
   100. else{
   101. //we did not get email from facebook, or user denied
   102. if(empty($fb_client_email)){
   103. header("Location: ".WEBSITE_URL."/members/register.php?set=1&facebook=false");
   104. exit;
   105. }
   106. //no, member here for the first time
   107. // No errors, so save to DB
   108. $time = time();
   109. $valid = generatePassword(20);
   110. $emailmd = sha1(STD_WN_MAIL.$fb_client_email);
   111. $validto = time(); //prob never used, but just to be sure.
   112. //create pass for customer wich will be send to him via email
   113. $wachtwoord = generatePassword(6);
   114. $wachtwoordmd = sha1(STD_WN_PASS.$wachtwoord);
   115. //from fb
   116. $contact = StripDanger($fb_client_name);
   117. if(empty($username))
   118. $username = $contact;
   119. //if(STD_CREDITS==999)
   120. $newcredits = '0';
   121. //else $newcredits = STD_CREDITS;
   122. //put it all in the DB
   123. $sql_insert = "insert into members
   124. (facebookid,email, emailmd, wachtwoordmd, bedrijf,username,bedrijfsnaam, contactpersoon,adres,postcode,
   125. woonplaats, glatti, glongg, telefoon, geslacht, website, lidsinds, credits, validto, verlengd, valid, receivemail)
   126. values
   127. ('$fb_client_id','$fb_client_email','$emailmd', '$wachtwoordmd', '0','$contact','','$contact','','',
   128. '', '', '', '', '1', '', '$time', '$newcredits', '$validto', '$time', '1','1')";
   129. $result = q($sql_insert);
   130. $klantenid = mysqli_insert_id($GLOBALS['db']);
   131. $_SESSION["valid_wgid"] = $klantenid;
   132. $_SESSION["valid_een"] = $emailmd;
   133. $_SESSION["valid_twee"] = $wachtwoordmd; //sha1($wachtwoord);
   134. //mail wachtwoord naar user:
   135. $message = formatString(LANG_COMP_REG_HELLO,array(str_replace('\\','',$contact))).', <br /><br />
   136. '.formatString(LANG_COMP_REG_WELCTA,array(ucfirst(STD_DOMEIN))).'<br /><br />
   137. '.LANG_COMP_REG_EMAD.': '.$fb_client_email.'<br />
   138. '.LANG_COMP_REG_PASS.': '.$wachtwoord.'<br />
   139. <br />
   140. '.LANG_COMP_REG_REAGARDS.',<br />
   141. <br />
   142. '.ucfirst(STD_DOMEIN).'<br />
   143. <br />
   144. <br />
   145. '.LANG_COMP_REG_THAUTOP;
   146. //echo $message; //debug test
   147. $subject = formatString(LANG_COMP_REG_SUBJECT,array(ucfirst(STD_DOMEIN))); //STD_DOMEIN;
   148. $x = send_mail(STD_EMAIL_WEB,STD_DOMEIN,$fb_client_email,$contact,$subject,$message);
   149. header("Location: ".WEBSITE_URL."/members/?welcomefb");
   150. exit;
   151. }
   152. exit;
   153. ?>
   Display All

   The post was edited 1 time, last by roy59 ().