Cryptovaluta - merkleroot probleem

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Cryptovaluta - merkleroot probleem

   Hallo mensen,

   Ik ben bezig met experimenteren met crytpovaluta te maken, op het bitcoin algoritme SHA-265.

   Nou heb ik alles bijna voltooid maar moet een merkle root hash maken. Dit scriptje zou dit moeten doen maar het is voor litecoin op het scrypt algoritme.

   Iemand een idee hoe ik dit op het bitcoin sha256 kan krijgen ?

   C Source Code

   1. if (true && block.GetHash() != hashGenesisBlock)
   2. {
   3. printf("Searching for genesis block...\n");
   4. // This will figure out a valid hash and Nonce if you're
   5. // creating a different genesis block:
   6. uint256 hashTarget = CBigNum().SetCompact(block.nBits).getuint256();
   7. uint256 thash;
   8. char scratchpad[SCRYPT_SCRATCHPAD_SIZE];
   9. loop
   10. {
   11. scrypt_1024_1_1_256_sp(BEGIN(block.nVersion), BEGIN(thash), scratchpad);
   12. if (thash <= hashTarget)
   13. break;
   14. if ((block.nNonce & 0xFFF) == 0)
   15. {
   16. printf("nonce %08X: hash = %s (target = %s)\n", block.nNonce, thash.ToString().c_str(), hashTarget.ToString().c_str());
   17. }
   18. ++block.nNonce;
   19. if (block.nNonce == 0)
   20. {
   21. printf("NONCE WRAPPED, incrementing time\n");
   22. ++block.nTime;
   23. }
   24. }
   25. printf("block.nTime = %u \n", block.nTime);
   26. printf("block.nNonce = %u \n", block.nNonce);
   27. printf("block.GetHash = %s\n", block.GetHash().ToString().c_str());
   28. }
   Display All