Legal Notice

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

General Information
Name and Address
DiMoWeb.com
Representatives
Koen Rens
Additional Information
Al het materiaal dat wordt toegevoegd aan ICTscripters.com kan en mag worden verwijderd/aangepast door het team van ICTscripters.
Elke vorm van reproductie van onze website of de inhoud daarvan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar(s).

Met het plaatsen van informatie op ICTscripters (in de vorm van onder andere forumtopics, reacties, downloads, artikelen en scripts; maar andere vormen daarbij niet uitgesloten) verleen je ICTscripters en het team van ICTscripters automatisch toestemming om deze informatie te (her)gebruiken voor onbepaalde tijd binnen de website van ICTscripters.com en directe uitvloeisels van deze website.

Het team van ICTscripters behoudt zich het recht een gebruiker de toegang tot onze server, zowel van ICTscripters als van DiMoWeb, te ontzeggen indien deze gebruiker zich niet aan de op deze pagina gestelde regels houdt of op een andere wijze hinderlijk (bezig) is voor de normale gang van zaken op ICTscripters .

ICTscripters .com is niet aansprakelijk voor geleden schade bij onze bezoekers. ICTscripters .com is enkel een ontmoetingsplaats voor geïnteresseerden. Bezoekers dienen zelf met het gezonde verstand te handelen en zijn zelf verantwoordelijk voor hun acties.

De inhoud van deze pagina kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.