Bankrekeningnummer check

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • Dit script controleeer aan de hand van de "Proef v/d Elf" of een bankrekening nummer geldig is. Meer informatie staat in het script.
  GreetZ, Jasper

  PHP Source Code: index.php

  1. <?
  2. /******************************************************
  3. * Bankrekeningnummer Validatie Controle 1.0 *
  4. * SK1ZZ1K <[email protected]> *
  5. * -------------------------------------------------- *
  6. * Dit script controleert aan de hand van de "Proef *
  7. * van de Elf" of een bankrekeningnummer geldig is. *
  8. * Meer informatie over deze proef is te vinden op: *
  9. * http://www.cybercomm.nl/~broers/algorith.html#1001 *
  10. ******************************************************/
  11. function Check_Number($number){
  12. /* Maak sommige hoofd-variabelen */
  13. $length = strlen($number);
  14. $total = 0;
  15. $count = 9;
  16. /* Controleer of het nummer een andere lengte heeft dan 9 tekens.
  17. Als dit het geval is geef dan een error melding en stop het script. */
  18. if ($length != 9){
  19. echo "Het nummer moet 9 tekens lang zijn.";
  20. exit;
  21. }
  22. /* Maak een loop om elk afzonderlijk cijfer uit het hele nummer te halen.
  23. En vermeenvuldig het met $count (Deze begint bij 9 en loopt af.) */
  24. for($i=0;$i<$length;$i++){
  25. $number_temp = substr($number, $i, 1);
  26. $total = $total + $number_temp * $count;
  27. $count--;
  28. }
  29. /* Kijk of de som ($total) van alle cijfers in het nummer deelbaar is door 11.
  30. Hier mag ook geen cijfer achter de komma uitkomen! */
  31. if ($total % 11 == 0){ $result = "Goed"; } else { $result = "Fout"; }
  32. /* Laat het resultaat aan de bezoeker zien. */
  33. echo "$result<p>";
  34. }
  35. Check_Number("123456789");
  36. ?>.
  Display All
  Dit script is afkomstig vanpfz,Ictscripters heeft toestemming om dit script te plaatsen.
  Files

  17,204 times viewed

Comments 1

 • FangorN -

  Indien de invoer incorrect is lijkt het mij beter om een exception te throwen of simpelweg false te retourneren. En anders zou het ook handiger zijn om simpelweg true of false te retourneren in plaats van custom codes zoals "Goed" en "Fout".

  Daarnaast zou de naam van de functie moeten weerspiegelen dat je normaal gesproken een Boolse waarde terugkrijgt en deze zou tevens moeten omschrijven wat de functie controleert (check_number doet dit niet) dus bijvoorbeeld isValidBankAccount() oid.