Articles 227

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • Hallo,

  ik was bezig met het optimaliseren van mijn site.

  Via Google PageSpeed Insights, stond erbij mijn html te minifiën.

  Hiervoor heb ik het volgende gedaan;


  PHP Source Code: index.php

  1. <?php
  2. function compress_output($buffer) {
  3. $zoeken = array(
  4. '/\>[^\S ]+/s', //haalt witregels na de tag weg
  5. '/[^\S ]+\</s', // haalt witregels voor de tag weg
  6. '/(\s)+/s' // verkleint meerdere spaties / witregels
  7. );
  8. $vervangen = array(
  9. '>',
  10. '<',
  11. '\\1'
  12. );
  13. $buffer = preg_replace($zoeken, $vervangen, $buffer);
  14. return $buffer;
  15. }
  16. ?>
  Display All
  [Read More]
 • Hallo iedereen,

  hierbij deel 4! En hierin wil ik graag een aantal basis functies doornemen!

  Eerst en vooral een functie die ik zelf heb moeten opzoeken toen ik het nodig had, om een getal af te ronden:

  Source Code

  1. ​Math.Round(<variabele dat moet afgerond worden>, <aantal cijfers na komma>)

  Dit kan gebruikt worden bv als volgt:

  Source Code

  1. ​Afgerond = Math.Round(nogAfTeRonden, 2)


  Vervolgens hebben we een aantal stringfuncties

  .Length() => Geeft legte van een string
  stel we hebben als variabele "woord" de waarde "Testje"

  Source Code

  1. ​woord.length()

  Dit zal dan "6" teruggeven.

  .Substring(...) => Geeft een deelstring van de opgegeven string

  Source Code

  1. ​woord.Substring(0,3)

  Dit zal "Tes" teruggeven, een ander voorbeeld om het een beetje duidelijker te… [Read More]
 • Hallo,

  Heb je er soms ook geen last van? Of je klanten?
  Als je de server zelf beheert (VPS server) dan kan je het probleem oplossen.

  Je wilt verbinding maken met je FTP maar je krijgt steeds na het ophalen van mappenlijst dat hij mislukt is?
  Dat kan dit wel de oplossing zijn!

  Eerst en vooral testen we het door onze firewalls af te leggen.

  Source Code

  1. service fld stop
  2. service iptables save
  3. service iptables stop


  Lukt de FTP verbinding nu wel? Dan ligt het dus daar aan!
  Je kan dit oplossen door volgende commando's. Eerst controleren we of de FTP verbinding niet geweigerd word:

  Source Code

  1. modprobe ip_conntrack_ftp


  Daarna voegen we nieuwe regels toe aan onze firewall:
  Passieve connecties toelaten:

  Source Code

  1. iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --sport 1024: --dport 1024: -m conntrack
  [Read More]
 • Er is een grote kans dat in PHP7 de coalesce operator zal worden toegevoegd.

  Doel:
  eenvoudiger een standaard waarde aan een variabele toekennen, als deze nog niet bestaat.

  Voorbeeld:
  Stel: indien de gebruiker is ingelogd, willen we uit de sessie zijn gebruikersid halen.
  Indien hij echter niet is ingelogd, bestaat de sessie niet en willen we een standaard waarde gebruiken voor gasten, bijvoorbeeld: 1.

  Vroeger kon je dit enkel doen via volgende lange code:

  PHP Source Code

  1. <?php
  2. if (isset($_SESSION['gebruikersid'])) {
  3. $gebruikersid = $_SESSION['gebruikersid'];
  4. } else {
  5. $gebruikersid = '1';
  6. }
  7. ?>


  Dankzij de ternary operator kon dit al iets korter geschreven worden, met een vraagteken ertussen:

  PHP Source Code

  1. <?php
  [Read More]
 • Hallo iedereen!

  Hierbij het 3e deel, en zoals de titel al zegt, wil ik in dit deel graag de gegevenstypes uitleggen!

  Strong Typing
  In VB.Net wordt er aan elke variabele een gegevenstype toegekend
  Voordelen hiervan:
  • IntelliSense voor eigenschappen en methoden (automatische aanvulling)
  • Compiler kan gegevenstypes controleren
  • Code wordt sneller uitgevoerd
  • => CPU moet gegevenstype niet meer bepalen
  Value types en Reference types:
  Value Types:
  • Bevatten eigen data (eigenlijke data opgeslagen op stack)
  • Voorbeelden: Integer, Char, Boolean, ...
  Reference Types:
  • Verwijzen naar een object (eigenlijke data opgeslagen op heap)
  • Voorbeelden: String, Array, Form, eigen type, ...
  • Constructor: New
  Balans!
  • BGT!!! -> aangeleverd type MOET overeenkomen met gevraagde type!
   • (bovenaan in code: Option Strict On)
    Hiermee zal je een melding krijgen wanneer het gegevenstype niet overaankomt!
  • Conversie: omzetten van gegevenstype
   Bron -> Doel
   • Bron is String => Doeltype.Parse(bron)
   • Doel is String => Bron.ToString()
   • Rest: =>
  [Read More]
 • Hallo iedereen,

  hierbij dan het 2e deel!
  Hierin zou ik het graag eens willen hebben over de 'Operatoren' die in VB.Net gebruikt worden!

  Rekenkundig:

  Source Code

  1. ​Machtsverheffing: ^
  2. Teken veranderen: -
  3. Product: *
  4. Deling: /
  5. Gehele deling: \
  6. Rest na deling: Mod
  7. Som: +
  8. Verschil: -

  (Voorrangsregels: bovenste eerst!)

  Vergelijking:

  Source Code

  1. ​Gelijk: =
  2. Ongelijk: <>
  3. Kleiner dan: <
  4. Groter dan: >
  5. Kleiner dan of gelijk: <=
  6. Groter dan of gelijk: >=
  [Read More]
 • De eerste deadline voor PHP 7 is nu gepasseerd:
  tot 15 Maart kon men commentaar en feedback geven op de voorgestelde wijzigingen om op te nemen in PHP7.

  Op de wiki pagina's kon men een nieuwe feature voorstellen en becommentariëren.
  Deze voorstellen worden nu besproken, geprogrammeerd en ingevoerd.

  Vanaf 16 juni tot 15 oktober wordt er een eerste release candidate beschikbaar gesteld om te testen.
  In deze periode worden geen nieuwe features toegevoegd.
  De periode duurt net zolang tot de kwaliteit voldoende hoog is en er niet te veel bugs zijn.

  Vanaf half Oktober, begin November zou PHP 7 dan beschikbaar kunnen worden gesteld.

  De komende dagen zal ik kort beschrijven in blogs welke nieuwe mogelijkheden zullen komen in PHP 7. [Read More]
 • Hallo iedereen,

  zoals eerder vermeld heb ik hierbij dus het eerste uitgetypt!

  Als eerste een beetje basis van basis van basis om het zo te zeggen :P

  Wat houdt programmeren in?
  • Probleemstelling formuleren
  • Algoritme bedenken
  • Algoritme coderen
  • Werken in ontwikkelomgeving
  • Controle uitvoeren met testgegevens
  Maar wat houdt het algoritme in?
  • Analyse
  • Stappenplan
  • Kritisch nakijken
  • "Computertje spelen"
  • Volgen bij coderen
  Dat terzijde!
  VB.Net, waar moet je op letten?
  • Visual Basic is Case insensitive
  • Een statement eindigt aan het einde van de regel
   * Uitzondering:
   - Underscore als laatste teken (instructie loopt verder op volgende regel)
   - Commentaarteken ( ' ) -> vanaf dan is alles tot het einde van de regel commentaar
  Variabelen / Constanten (geheugenplaatsen) :

  Wat is het verschil tussen een variabele en een constante?
  Bij een variabele zal de waarde tijdelijk worden opgeslagen, je kan deze altijd wijzigen, terwijl bij een constante wijzigt de waarde nooit! Deze stel je in bij het aanmaken ervan

  [Read More]
 • Hallo iedereen,

  sinds dit schooljaar krijg ik op school een cursus VB.net en dit leek me wel interessant om jullie hier over wat ik zie ook wat te laten zien, althans, voor diegene die het willen.

  Als eerste,
  wat zouden we dit schooljaar meekrijgen?

  Visual Basic basis:
  • Console Applications
  • Windows Form Applications
  • e.v.t. ook Windows Phone Applications
  Op school gebruiken we hiervoor uiteraard Microsoft Visual Studio 2012 Ultimate voor.

  Hierbij wil ik ook zeggen dat ik niet alles tot op het detail kan en zal uitleggen,
  ik ga gewoon de basis dingen een beetje meedelen :)

  Hoe zou ik dit willen doen?
  In mijn volgende bericht hierover zou ik jullie graag een aantal kleine details en wat info willen meedelen,
  nadien de gegevens types en operatoren, een aantal functies en nadien de sequenties, selecties en iteratie.

  Hopelijk zullen jullie dit handig vinden,
  en er gebruik van kunnen maken! [Read More]
 • Hallo iedereen!

  Ik was weer eens op YouTube aan het kijken, en tot mijn verwondering kwam ik iets zeer speciaals tegen (naar mijn mening).

  Namelijk in Google Chrome of op de Android App kan je deze video:
  Tomorrowland 2014 | 360 Degrees of Madness - YouTube
  in volledige 360 graden gaan beginnen draaien! :O

  Ik vind dit wel zeer geweldig eruit zien eigenlijk!
  Ik dacht meteen om het jullie (althans diegene die er nog niet van weten) ook eens te laten kennis maken met deze geweldige functie! [Read More]