Eerste stappen in PHP

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • Hallo,

  Vanaf nu zal je alles in een .php bestand moeten plaatsen, tenzij ik het anders aangeef.

  Nu gaan we de basisfuncties van PHP leren. Waaronder:
  - Commentaar
  - Output: echo, print, print_r, var_dump, ver_export
  - PHP in HTML

  - Rekenen

  Commentaar
  Het is altijd handig voor jezelf om in je projecten commentaar te schrijven wat je code doet of wat je nog moet afwerken. Deze commentaar is enkel voor de scripter (jou dus) zichtbaar. Bezoekers van uw website kunnen dit niet zien. Ikzelf gebruik dit vaak! Ook als ik een idee heb om er iets op verder te bouwen die ik eerst nog wil uitwerken.
  Commentaar kan je geven op 3 manieren:

  PHP Source Code

  1. <?php
  2. // commentaar op 1 lijn
  3. /* meerdere lijnen commentaar
  4. zodat je meer kan schrijven
  5. */
  6. #commentaar kan hier ook op 1 lijn
  7. ?>  De commentaar kan achter de code gegeven worden alsook op een nieuwe lijn.
  Vergeet niet bij manier 2 de commentaar terug te sluiten, anders word de rest onbruikbaar.

  /* en */ worden ook vaak gebruikt om PHP code even "on hold" te plaatsen. De code wordt dan commentaar, zodat je er bijvoorbeeld een bug kunt uithalen of....

  Verschillende output's

  De meest gekende output is echo.
  ik heb hier enkele voorbeelden

  PHP Source Code

  1. Mogelijkheid 1:
  2. <?php
  3. echo "Hello World";
  4. # Op deze manier kan je tekst geven als output, zonder " in de tekst anders sluit je de echo.
  5. ?>
  6. Mogelijkheid 2:
  7. <?php
  8. echo 'Hello World';
  9. # Op deze manier kan je tekst geven als output, zonder ' in de tekst anders sluit je de echo.
  10. ?>
  11. Mogelijkheid 3:
  12. <?php
  13. echo 'Hello ', 'World';
  14. # hier plaats je 2 teksten apart in een echo. Dit wordt zelden gebruikt, want je kan alles in plaatsen
  15. ?>
  16. Mogelijkheid 4:
  17. <?php
  18. $tekst = "World";
  19. echo "Hello ".$tekst;
  20. /* je hebt hier al een output in je echo, maar daarnaast word er een extra string aan toegevoegd. In dit geval is het het woord world. Je kan in een string veel plaatsen, later meer hierover. */
  21. ?>
  22. Mogelijkheid 5:
  23. <?php
  24. $tekst = "Hello World";
  25. echo $tekst;
  26. # Hier wordt er enkel gebruik gemaakt van een string als echo.
  27. ?>
  28. Mogelijkheid 6:
  29. <?php
  30. $tekst1 = "Hello";
  31. $tekst2 = "World";
  32. echo $tekst1." ".$tekst2;
  33. # Hier geven we 2 strings aan een echo en daartussen een spatie, je kan die spatie ook in je string steken, dan is de nieuwe echo: echo $tekst1.$tekst2;
  34. ?>
  Display All


  Al deze output's geven Hello World aan.
  Extra: een string kan een text bevatten met " " en een string met een cijfer kan het zonder " ".

  De 2de meestgebruikte is print:
  Met de functie print kan je:
  - Hetzelfde doen als PHP
  - als extra kan je die gebruiken in een expressie die dan 1 of 0 weergeeft.
  - Enkel optie 3 van echo werkt nie

  PHP Source Code

  1. <?php
  2. print "Hello World";
  3. # Op deze manier kan je tekst geven als output, zonder " in de tekst anders sluit je de print.
  4. ?>
  5. Mogelijkheid 2:
  6. <?php
  7. print 'Hello World';
  8. # Op deze manier kan je tekst geven als output, zonder ' in de tekst anders sluit je de print.
  9. ?>
  10. Mogelijkheid 3:
  11. <?php
  12. $tekst = "World";
  13. print "Hello ".$tekst;
  14. /* je hebt hier al een output in je print, maar daarnaast word er een extra string aan toegevoegd. In dit geval is het het woord world. Je kan in een string veel plaatsen, later meer hierover. */
  15. ?>
  16. Mogelijkheid 4:
  17. <?php
  18. $tekst = "Hello World";
  19. print $tekst;
  20. # Hier wordt er enkel gebruik gemaakt van een string als print.
  21. ?>
  22. Mogelijkheid 5:
  23. <?php
  24. $tekst1 = "Hello";
  25. $tekst2 = "World";
  26. print $tekst1." ".$tekst2;
  27. # Hier geven we 2 strings aan een print en daartussen een spatie, je kan die spatie ook in je string steken, dan is de nieuwe print: print $tekst1.$tekst2;
  28. ?>
  Display All
  Met de functie print_r kan je:

  - Toont 1 leesbare waarde.
  - Je kan niet alleen text en strings insteken. Maar ook array's, formats, objects,...
  - Word vaak gebruikt bij het debuggen

  PHP Source Code

  1. <?php
  2. $data = array(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);
  3. print_r($data);
  4. # De array bevat in dit geval de cijfers van 1 tot 10.
  5. # De output is hier: Array ( [0] => 1 [1] => 2 [2] => 3 [3] => 4 [4] => 5 [5] => 6 [6] => 7 [7] => 8 [8] => 9 [9] => 10 )
  6. ?>
  Met de functie var_dump kan je:
  - Meerdere waardes geven als output. Gescheiden met een komma.
  - Je kan niet alleen text en strings insteken. Maar ook array's, formats, objects,...
  - Word vaak gebruikt bij het debuggen.
  - Geen return waard

  PHP Source Code

  1. <?php
  2. $data = array(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);
  3. var_dump($data);
  4. # De array bevat in dit geval de cijfers van 1 tot 10.
  5. # De output is hier: array(10) { [0]=> int(1) [1]=> int(2) [2]=> int(3) [3]=> int(4) [4]=> int(5) [5]=> int(6) [6]=> int(7) [7]=> int(8) [8]=> int(9) [9]=> int(10) }
  6. ?>
  Met de functie var_export kan je:
  - Toont een leesbare PHP output.
  - Je kan niet alleen text en strings insteken. Maar ook array's, formats, objects,...
  - gebruikt een nog andere output dan var_dump & print_r. Dit keer in php code
  - Word vaak gebruikt bij het debuggen

  PHP Source Code

  1. <?php
  2. $data = array(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);
  3. var_export($data);
  4. # De array bevat in dit geval de cijfers van 1 tot 10.
  5. # De output is hier: array ( 0 => 1, 1 => 2, 2 => 3, 3 => 4, 4 => 5, 5 => 6, 6 => 7, 7 => 8, 8 => 9, 9 => 10, )
  6. ?>  Conclusie:
  De meestgebruikte zijn dus echo en print. De ene gebruiker maakt steeds gebruik van echo en de ander print. Ikzelf denk dat er maar 1 verschil is en dat heb ik hierboven vermeld. qwa snelheid heb ik altijd geweten dat er bijna geen verschil was. Ik gebruik echo.  PHP in HTML
  Uiteraard is het mogelijk om PHP in HTML te plaatsen. Alles moet in een .php bestand worden opgeslagen en de php code moet tussen <? ?> of <?php ?> staan om te kunnen werken.

  Een voorbeeld:

  PHP Source Code

  1. <!doctype html>
  2. <html>
  3. <head>
  4. <meta charset=utf-8>
  5. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
  6. <title>Welkom op mijn website</title>
  7. </head>
  8. <body>
  9. <h1>Het is vandaag <?php echo "zondag"?></h1>
  10. </body>
  11. </html>
  Display All

  een ander voorbeeld:

  PHP Source Code

  1. <?php echo"
  2. <!doctype html>
  3. <html>
  4. <head>
  5. <meta charset=utf-8>
  6. <link rel='stylesheet' type='text/css' href='style.css' />
  7. <title>Welkom op mijn website</title>
  8. </head>
  9. <body>
  10. <h1>Het is vandaag zondag</h1>
  11. </body>
  12. </html>";
  13. ?>
  Display All

  Zoals je kunt zien heb ik de PHP echo bij het eerste voorbeeld standaard gehouden en bij het 2de voorbeeld groter. Als je goed hebt opgelet kan je ook zien dat ik de " heb verwisseld in '. Dit omdat ik anders fouten zal hebben in het PHP script.

  Ikzelf vind het persoonlijk beter om de header & doctype en dergelijke in html te laten. en enkel hegene wat ik nodig heb uit PHP apart er aan toe te voegen (zoals voorbeeld 1). Maar dat mag je uiteraard zelf kiezen.

  Rekenen in HTML
  Je kan in PHP heel gemakkelijk rekenen. dit met +/*- , enkele voorbeelden:
  In PHP werk je niet met een komma, je werkt met een punt die zich zal voordoen als komma

  PHP Source Code

  1. <?php
  2. #rekenen met cijfers:
  3. $uitkomst1 = 1+2;
  4. $uitkomst2 = 4-3;
  5. $uitkomst3 = 5*6;
  6. $uitkomst4 = 8/7;
  7. # Rekenen met strings
  8. $getal1 = 4;
  9. $getal2 = 5;
  10. $getal3 = 7;
  11. $getal4 = 8;
  12. $uitkomst5 = $getal1 + $getal2;
  13. $uitkomst6 = $getal3 * $getal4;
  14. $uitkomst7 = $getal2 / $getal1;
  15. $uitkomst8 = $getal3 - $getal4;
  16. # output tonen in de browser doe je zoals hierboven vermeld
  17. ?>
  Display All


  Rand, mt_rand

  PHP Source Code

  1. <?php
  2. # een willekeurig getal nemen tussen 1 & 10
  3. rand(1,10);
  4. # Dit kan ook met
  5. mt_rand(1,10);
  6. # de verschillen van de 2 is het algoritme en de manier van het laden van het cijfer.
  7. ?>  Max en min

  Hier zoek je het grootste of kleinste getal

  PHP Source Code

  1. <?php
  2. echo min(1,10);
  3. echo max(1,10);
  4. # Dit neemt het max getal van de 2 aan ( je kan dara variabelen ook in steken, maar dat had je waarschijnlijk al door)
  5. ?>  Round

  Met deze functie kan je cijfers na de komma weghalen, niet bijplaatsen.

  PHP Source Code

  1. <?php
  2. $getal = 25.51551525;
  3. echo round($getal, 2);
  4. # hier ga ik dus get $getal aanpassen naar maar 2 cijfers na de komma
  5. ?>  Format

  Hier geef je wel cijfers na de komma

  PHP Source Code

  1. <?php
  2. echo number_format("1000000");
  3. # Hier plaats je om de 000 een ,
  4. echo number_format("1000000",2);
  5. # Hier plaats je om de 000 een , en geef je 2 cijfers aan de komma
  6. ?>  ceil of floor

  Zoek je het getal dat hoger ligt? Of lager?

  PHP Source Code

  1. <?php
  2. echo ceil(16.25);
  3. # Ceil zoekt het hogere volledig getal, in dit geval 17
  4. $floor = floor(2.584);
  5. # floor zoekt het getal dat lager ligt, in dit geval 2
  6. ?>  Overschot rekenen
  in dit voorbeeld reken ik 160 / 15 = 10.666
  dan heb je als uitkomst 10.6666. heb je geen overschot? dan is de uitkomst 0

  PHP Source Code

  1. <?php
  2. $cijfer1 = 160;
  3. $cijfer2 = 15;
  4. $resultaat = $cijfer1 % $cijfer2;
  5. ?>  Machten
  Pow staat voor rekenen met machten

  in dit voorbeeld is dus de berekening 5*5*5

  PHP Source Code

  1. <?php
  2. echo pow(5,3);
  3. ?>  Vierkanswortel

  de uitkomst is 17 hiervan (17 * 17 = 289)

  PHP Source Code

  1. <?php
  2. echo sqrt(289);
  3. ?>  ABS

  Van een negatief een positief getal maken

  PHP Source Code

  1. <?php
  2. $negatief = abs(-133);
  3. ?>


  Natuurlijk zijn er nog veel wiskundige functies
  (sin, cos, tan, exp, rad2deg, sinh, cosh, tanh, log,...)


  Hopelijk hebben jullie terug wat bijgeleerd!


  Aaron

  2,459 times read

Comments 8

 • FangorN -

  "Vanaf nu zal je alles in een .php bestand moeten plaatsen, tenzij ik het anders aangeef."
  Mentaal maakte ik mij een voorstelling van het daarop volgen van het geluid van het klappen van een zweep :).

  Waar te beginnen. Laat ik een metafoor gebruiker. Het schrijven van een verhaal is eigenlijk net zoiets als het maken van een schilderij volgens de klassieke regels der kunst: je denkt na over de compositie, verhoudingen en kleurgebruik. Daarna maak je een of meer voorstudies voordat je aan het uiteindelijke doek begint en ook dat is niet in één dag klaar. Het materiaal wat je gebruikt is ook niet altijd even gooedkoop dus spring je hier zuinig mee om. Meestal ken je je opdrachtgever ook, en is het werk een productie die in samenwerking (of zelfs in harmonie) totstand komt. Meestal wordt uiteindelijk iets geproduceerd wat iets voorstelt, op zichzelf staat en daarmee ook "af" aanvoelt. Het vormt een afgebakend geheel (en hiermee bedoel ik niet de lijst :)).

  Als ik het bovenstaande artikel lees dan krijg ik de indruk dat de auteur toch meer een aanhanger is van abstracte kunst: dit soort kunstwerken hebben vaak geen concrete voorstelling en de verf wordt soms met emmers tegelijkertijd op het doek gekwakt. Soms kun je uit de titel nog afleiden wat er werd bedoeld (maar soms ook niet). Voordeel van dergelijke werken is wel dat je deze aan de muur kunt hangen en aan iedereen zou kunnen tonen zelfs nog voordat de verf droog is (maar of het aan te zien is is vers twee).

  Soms kan ik een abstract werk nog wel waarderen, maar (ook) in dit geval komt mijn esthetisch gevoel (weer) in opstand.

  Ik zal je hier verder niet "vervelen" met mijn "commentaar". Persoonlijk vind ik dat ik een beroep kan doen op "uitlokking". Desgewenst kan ik je via PM toelichten wat ik denk dat er aan dit artikel ontbreekt of anders kan of anders moet, want dit is nu niet bepaald geschikt voor beginners.

  Het enige wat ik mij voor nu hier (wéér) afvraag is: hoeveel iteraties heeft dit artikel gehad? Ik kan dit bij artikelen van anderen niet zien geloof ik.

  • Aaron -

   "Vanaf nu zal je alles in een .php bestand moeten plaatsen, tenzij ik het anders aangeef."
   Mentaal maakte ik mij een voorstelling van het daarop volgen van het geluid van het klappen van een zweep :).

   achteraf klinkt het idd zo haha
   bedoel het wel goed :p

 • Ferhat.Remory -

  Goede blog maar ik raad gebruikers af om HTML in PHP te zetten. Zoveel mogelijk scheiden.

  • Aaron -

   Idd, maar sommige output moet je wel in php doen

  • Ferhat.Remory -

   Geef een voorbeeld.

  • Aaron -

   Bijvoorbeeld als je op een of andere manier met php de header wil aanpassen. Bijvoorbeeld in php: header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); (hoop dat het juist geschreven is, is via mobiel & het is vroeg:))

  • T.Nijborg -

   Ik ben het eens met @Ferhat.Remory, zoveel mogelijk gescheiden houden, en Aaron, ik snap wat je bedoelt maar daarvoor kun je gebruik maken van template parsers, etc, bijvoorbeeld in een header.html dat er staat {HeaderExtra} kan je die met een template parser er in parsen.

  • Aaron -

   Had het zo nog niet bekeken @t.nijborg. Lijkt me inderdaad beter