[TUT] VB.Net Basics - #4 - Basis functies

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • Hallo iedereen,

  hierbij deel 4! En hierin wil ik graag een aantal basis functies doornemen!

  Eerst en vooral een functie die ik zelf heb moeten opzoeken toen ik het nodig had, om een getal af te ronden:

  Source Code

  1. ​Math.Round(<variabele dat moet afgerond worden>, <aantal cijfers na komma>)

  Dit kan gebruikt worden bv als volgt:

  Source Code

  1. ​Afgerond = Math.Round(nogAfTeRonden, 2)


  Vervolgens hebben we een aantal stringfuncties

  .Length() => Geeft legte van een string
  stel we hebben als variabele "woord" de waarde "Testje"

  Source Code

  1. ​woord.length()

  Dit zal dan "6" teruggeven.

  .Substring(...) => Geeft een deelstring van de opgegeven string

  Source Code

  1. ​woord.Substring(0,3)

  Dit zal "Tes" teruggeven, een ander voorbeeld om het een beetje duidelijker te maken:

  Source Code

  1. woord.Substring(4,1)

  Dit zal dazn "j" teruggeven
  Je vult dus op de plaats van het eerste getal de plaats vanaf waar hij zal beginnen tellen, en dan het 2e getal is hoeveel hij er moet nemen.

  .IndexOf(...) => Getal van de plaats van het eerst voorkomende teken

  Source Code

  1. woord.IndexOf("tj")

  zal dan "3" teruggeven. Wanneer het gedeelte niet bestaat zal het de waarde "-1" teruggeven.

  .EndsWith(...) => Komt einde overeen met opgegeven string?

  Source Code

  1. woord.EndsWith("je")

  zal een "True" teruggeven, maar wanneer het "jes" zou zijn, krijg je dus een "False" terug

  .ToUpper() => zegt volgens mij voldoende? zet de string om naar hoofdletters

  Source Code

  1. woord.ToUpper()

  => "TESTJE"

  .ToLower() => zegt volgens mij ook voldoende? zet de string om naar kleine letters

  Source Code

  1. woord.ToLower()
  => "testje"

  Vervolgens hebben we 3 functies:
  .TrimStart(), .TrimEnd() en .Trim()
  TrimStart zal voorlopende spaties weghalen, TrimEnd zal de achterlopende spaties weghalen, en Trim doet ze beide!

  Source Code

  1. ​" de mo ".TrimStart() => "de mo "
  2. " de mo ".TrimEnd() => " de mo"
  3. " de mo ".Trim() => "de mo"


  Verder heb ik nog een aantal datumfuncties maar ik denk niet dat ik deze hoef uit te leggen...
  • .Date()
  • .Year(), .Month(), ...
  • .DayOfWeek()
  • .DayOfYear()
  • .Today()
  • .Now()
  • .AddDays()
  • .AddHours()
  • .AddMinutes()
  • ...
  ​Wat misschien wel nog handig om te weten is,
  Om van bijvoorbeeld van "6/12/2013" naar "Vrijdag 6 december 2013" te gaan kan je de functie .ToLongDateString() gebruiken.

  Hierbij weer het einde van deze tutorial!
  Met vriendelijke groet,
  Robin Haentjens

  1,614 times read

Comments 0