Veelvoorkomende juridische problemen op het internet

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • Hoi iedereen,

  Aan de hand van mijn tot zover vergaarde kennis binnen de rechtsgeleerdheid wil ik jullie trachten te helpen met veelvoorkomende problemen op het internet. Let hier dus wel bij op, alle oplossing zijn via een juridisch pad bewandeld. Deze kennis geeft je geen zekerheid binnen het recht (gelijk hebben != gelijk krijgen).

  Allereerst, het allerbelangrijkste voor als je een afspraak maakt, een overeenkomst in juridische termen, is dat je de NAW gegevens hebt van de persoon of rechtspersoon (zoals een bedrijf). Dit is nodig want anders zul je weinig tot niets kunnen doen.

  Er zijn twee paden die je kan bewandelen om je gelijk te halen. Het eerste pad is het makkelijkst om uit te leggen, maar het moeilijkst om uit te voeren.

  Strafrechtelijk pad
  De persoon met wie jij handelt heeft een strafbaar feit gepleegd. Met strafbaar bedoel ik dat hij een onrechtmatige daad heeft moeten begaan. Hierbij zijn er twee typen. Één is waarbij men strafrechtelijk vervolgd kan worden en één waarbij hij simpelweg onrechtmatig bezig is geweest. Indien hij onrechtmatig bezig is geweest bewandel je al snel het andere pad, wat eigenlijk hetzelfde inhoud.

  Indien de persoon in strijd handelt wat niet via het civiele recht valt te beslechten zul je eerst aangifte moeten doen. Hierdoor zal hij strafrechtelijk worden vervolgd. Indien de persoon succesvol veroordeeld is kun je op basis van artikel 6:162 BW (artikel 162 van burgerlijk wetboek 6) schade vergoeding eisen.

  Civiele pad
  Hierbij wil ik de volgende onderdelen behandelen:
  • Persoon levert niet!
  • Persoon betaalt niet!
  • Ik heb betaald maar hij levert niet en/of laat niks van zich horen!
  • Hij levert niet af wat we hadden afgesproken en/of het product is bedrog.
  • Persoon werkt wel, maar traag en duurt te lang, zo komt het te laat!
  Wat belangrijk is bij deze dingen is dat je altijd bewijs nodig hebt. Zorg er dus voor dat alles via e-mail of per post is verlopen. Hierbij moeten de NAW gegevens van de andere partij in staan. Eenmalig is voldoende. Mensen die denken dat berichten via dit forum, Skype of Whatsapp niet gelden als bewijs hebben het mis. Alle geschreven berichten zijn rechtsgeldig, welk medium dit ook betreft. Zie bijvoorbeeld de uitspraak over Whatsapp berrichten.
  • Persoon levert niet!
  Vervelend! Wat je hier tegen kan doen is simpel. Allereerst moet er vastgesteld worden of er een datum is afgesproken of een tijdsbestek van wanneer alles klaar zou zijn. Indien dit niet is gedaan moet je een datum met hem afspreken van wanneer je dit wilt. Nu heb je een datum waar je later op kan terugvallen. Maar dit is niet genoeg!

  Is de datum verstreken? Dan is er sprake van wanprestatie. Nu zijn er twee mogelijkheden:
  • Nakoming van de afspraak is (tijdelijk) niet meer mogelijk
  In dit geval kan je meteen de afspraak ontbinden (want het kan toch al niet meer). Hierbij moeten de uitgevoerde verbintenissen ongedaan worden gemaakt. Indien je (bewijsbare) schade hebt geleden kun je ook een schade vergoeding eisen. Betaald hij dit niet, dan zul je dit via de (kanton)rechter moeten beslechten. Je kan dit doen op basis van 6:74 BW.
  • Nakoming is nog mogelijk
  In dit geval moet je nakoming eisen van de overeenkomst en de desbetreffende verbintenissen. Dit ga je uitvoeren op grond van ingebrekestelling. Hierbij moet je aangeven dat je de persoon in gebreke stelt en een redelijke termijn opgeeft waarin je verwacht dat hij zijn verbintenissen uitvoert. Dit gebeurt op basis van artikelen 81 en 82 van boergelijk wetboek 6.

  Indien dit termijn is verstreken en er nog niks is opgeleverd is de persoon in verzuim (zie artikelen van zonet) en kun je schadevergoeding eisen (indien bewijsbaar) en ontbinding van de overeenkomst.

  Een grote uitzondering hierop is wanneer de persoon aangeeft niet te kunnen voldoen of zal tekortkomen aan de verbintenissen binnen de redelijke termijn. Dan kun je op grond van 6:83 lid 3 BW hetzelfde uitvoeren. En ook hier weer, indien de persoon niet wilt voldoen aan de schadevergoeding dien je dit af te dwingen via de (kanton)rechter.
  • Persoon betaalt niet!
  Je hebt je werk gedaan maar de klant betaalt niet? Wat vervelend. Ook dit valt uiteraard op te lossen. Volg de stappen van "Nakoming is nog mogelijk" bij het vorige onderwerp en je zult, indien het recht zegeviert, tot een goed resultaat komen.
  • Ik heb betaald maar hij levert niet en/of laat niks van zich horen!
  Dit geschil valt op twee manieren op te lossen. Manier één is dezelfde manier als bij het eerste onderwerp bij het kopje "Nakoming is nog mogelijk". De andere mogelijkheid is, zeker indien er sprake is van een onjuiste overeenkomst (of zelfs geen overeenkomst), is je beroepen op het feit dat je een rechtmatige daad hebt begaan. Namelijk het feit dat je de ander onverschuldigd hebt betaald. Je dient dan een aangetekende brief te schrijven naar de persoon aan wie je het hebt overgemaakt en je geld terugeisen op grond van artikel 6:203 BW. Bij geen gehoor dien je de persoon in gebreke te stellen en anders moet je naar de (kanton)rechter stappen.

  De overige twee aspecten worden later behandeld indien er voldoende belangstelling is.
  Master student IT-recht en Master student Ondernemingsrecht & software ingenieur
  My Personal profile
  My professional profile (LinkedIn/CV)

  1,560 times read

Comments 1