Samenvatting Algemene Rechtswetenschappen 1 Week 1

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • Hoi iedereen,

  Elke week tracht ik een samenvatting te schrijven van het vak Algemene Rechtswetenschappen. Een vak dat wordt gegeven op de RIjksuniversiteit van Groningen. Dit deel ik altijd op mijn persoonlijke blog. Ik wil hier op ICTS een globale samenvatting plaatsen over de samenvatting met als doel men hier de basis van het rechten te leren. Rechten wordt namelijk een steeds belangrijker iets op het gebied van ICT. Voor meer informatie over de samenvatting verwijs ik altijd naar mijn blog waarbij alles in groter detail staat samengevat.

  Het recht heeft de taak om conflicten te voorkomen en op te lossen. Dit doet het recht door de belangen van gemeenschappen en personen te beschermen. Dit kan worden gedaan door geboden en verboden op te stellen. Maar naast het ordenen van onze samenleving heeft het recht ook de functie om dit alles te handhaven door middel van geschilbeslechting.

  Het recht bestaat uit verschillende rechtsbronnen:
  • De wet
  • Jurisprudentie
  • Gewoonte
  • Verdragen en volkenrechtelijke organisaties.
  Hierin is er onderscheid tussen nationaal en internationaal recht. Waarbij internationaal een hogere recht is.

  Het recht kun je opdelen in twee soorten rechten. Materieel en formeel recht. Het rechts is tevens op te delen in rechtsgebieden. Een klassieke indeling is publiek en privaat recht. Maar dat zijn niet de enige indelingen.

  Onze staat maakt gebruik van een bijna perfecte Trias Politica. Een scheiding van machten. Namelijk de machten:
  • Wetgevende
  • Uitvoerende
  • Rechtsprekende
  ​Hierbij kent staatsrecht nog een vorm van machtenspreiding. Je hebt namelijk een centrale en decentrale machten.

  Dit alles is mogelijk doordat wij in een parlementaire democratie wonen.

  De wet is een belangrijk rechtsbron. Deze dient ten aller tijde zorgvuldig opgesteld te zijn. Om die reden zijn er verschillende manieren voor een totstandkoming waarbij alle manieren zeer gereguleerd zijn. Hier speelt de regering een hele grote rol in. Zo moet een wet minimaal de volgende vereisten hebben:
  • Het moet van een bevoegd overheidsorgaan komen
  • Het moet voldoen aan enkele vormvereisten
  • Het mag niet in strijd zijn met een hogere wet
  • Moet overeenkomen met de algemene rechtsbeginselen.
  Voor meer informatie en meer veel meer detail wil ik jullie verwijzen naar mijn samenvatting op mijn persoonlijke blog:
  Samenvatting Algemene Rechtswetenschappen 1 Week 1

  Met vriendelijke groet,
  Tim
  Master student IT-recht en Master student Ondernemingsrecht & software ingenieur
  My Personal profile
  My professional profile (LinkedIn/CV)

  1,073 times read

Comments 3