MJorritsma’s Blog 1

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Voor sommigen onder ons is het misschien wel handig om te weten dat de jaarlijkse bijdrage van de KvK is verdwenen. Dit houdt in dat je nu gratis je bedrijf kan oprichten en bestaand houden. Hieronder het bericht van de Kamer van Koophandel:

    Jaarlijkse bijdrage KvK verdwijnt in 2013

    De jaarlijkse bijdrage die ondernemers betalen aan de Kamer van Koophandel is de afgelopen jaren steeds verder gedaald. Inmiddels zijn het zulke lage bedragen dat zich terecht de vraag aandiende of de inning van de heffing efficiënter kan. Facturering kost zowel de ondernemer als de KvK tijd en geld.

    Met ingang van 2013 is de jaarlijkse bijdrage daarom helemaal afgeschaft. De activiteiten van de Kamers van Koophandel worden vanaf die datum gefinancierd uit de begroting van het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Ondernemers blijven, ook in de nieuwe situatie, betalen voor de activiteiten die de KvK oppakt om ondernemers verder te helpen met ondernemen. Dat gebeurt vanaf 2013 via het
    [Read More]