PHP POS systeem

  ICTscripters maakt gebruik van cookies. Door het gebruiken en browsen naar onze site gaat je automatisch akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie

  • PHP POS systeem

   Geachte,

   momenteel bezig met een PHP Pos systeem,

   echter als ik een bon afdruk verspringen de prijzen naarmate de productnaam langer of korter is.
   ik zou graag html codes willen gebruiken om het in een tabel te zetten, maar hij zet het als plain text neer.

   Stukje code:

   PHP Source Code

   1. script type="text/print" id="print_output"><?php echo $this->config->item('company'); ?>
   2. <?php echo $this->Location->get_info_for_key('address',isset($override_location_id) ? $override_location_id : FALSE); ?>
   3. <?php echo $this->Location->get_info_for_key('phone',isset($override_location_id) ? $override_location_id : FALSE); ?>
   4. <?php if($this->config->item('website')) { ?>
   5. <?php echo $this->config->item('website'); ?>
   6. <?php } ?>
   7. <?php echo $receipt_title; ?>
   8. <?php echo $transaction_time; ?>
   9. <?php if(isset($customer))
   10. {
   11. ?>
   12. <?php echo lang('common_customer').": ".$customer; ?>
   13. <?php if(!empty($customer_address_1)){ ?><?php echo lang('common_address'); ?>: <?php echo $customer_address_1. ' '.$customer_address_2; ?>
   14. <?php } ?>
   15. <?php if (!empty($customer_city)) { echo $customer_city.' '.$customer_state.', '.$customer_zip; ?>
   16. <?php } ?>
   17. <?php if (!empty($customer_country)) { echo $customer_country; ?>
   18. <?php } ?>
   19. <?php if(!empty($customer_phone)){ ?><?php echo lang('common_phone_number'); ?> : <?php echo $customer_phone; ?>
   20. <?php } ?>
   21. <?php if(!empty($customer_email)){ ?><?php echo lang('common_email'); ?> : <?php echo $customer_email; ?><?php } ?>
   22. <?php
   23. }
   24. ?>
   25. <?php echo lang('sales_id').": ".$sale_id; ?>
   26. <?php if (isset($sale_type)) { ?>
   27. <?php echo $sale_type; ?>
   28. <?php } ?>
   29. <?php echo lang('common_employee').": ".$employee; ?>
   30. <?php
   31. if($this->Location->get_info_for_key('enable_credit_card_processing',isset($override_location_id) ? $override_location_id : FALSE))
   32. {
   33. echo lang('common_merchant_id').': '.$this->Location->get_merchant_id(isset($override_location_id) ? $override_location_id : FALSE);
   34. }
   35. ?>
   36. <?php echo lang('common_item');?> <?php echo lang('common_price'); ?> <?php echo lang('common_quantity'); ?><?php if($discount_exists){echo ' '.lang('common_discount_percent');}?> <?php echo lang('common_total'); ?>
   37. ------------------------------------------------------------
   38. <?php
   39. foreach(array_reverse($cart, true) as $line=>$item)
   40. {
   41. ?>
   42. <?php echo character_limiter($item['name'], 14,'...'); ?><?php echo strlen($item['name']) < 14 ? str_repeat(' ', 14 - strlen($item['name'])) : ''; ?> <?php echo str_replace('<span style="white-space:nowrap;">-</span>', '-', to_currency($item['price'])); ?> <?php echo to_quantity($item['quantity']); ?><?php if($discount_exists){echo ' '.$item['discount'];}?> <?php echo str_replace('<span style="white-space:nowrap;">-</span>', '-', to_currency($item['price']*$item['quantity']-$item['price']*$item['quantity']*$item['discount']/100)); ?>
   43. <?php echo $item['description']; ?> <?php echo isset($item['serialnumber']) ? $item['serialnumber'] : ''; ?>
   44. <?php
   45. }
   46. ?>
   Laat alles zien


   Het gaat dan vooral om dit stukje:

   PHP Source Code

   1. <?php echo lang('common_item');?> <?php echo lang('common_price'); ?> <?php echo lang('common_quantity'); ?><?php if($discount_exists){echo ' '.lang('common_discount_percent');}?> <?php echo lang('common_total'); ?>
   2. ------------------------------------------------------------
   3. <?php
   4. foreach(array_reverse($cart, true) as $line=>$item)
   5. {
   6. ?>
   7. <?php echo character_limiter($item['name'], 14,'...'); ?><?php echo strlen($item['name']) < 14 ? str_repeat(' ', 14 - strlen($item['name'])) : ''; ?> <?php echo str_replace('<span style="white-space:nowrap;">-</span>', '-', to_currency($item['price'])); ?> <?php echo to_quantity($item['quantity']); ?><?php if($discount_exists){echo ' '.$item['discount'];}?> <?php echo str_replace('<span style="white-space:nowrap;">-</span>', '-', to_currency($item['price']*$item['quantity']-$item['price']*$item['quantity']*$item['discount']/100)); ?>
   8. <?php echo $item['description']; ?> <?php echo isset($item['serialnumber']) ? $item['serialnumber'] : ''; ?>
   9. <?php
   10. }
   11. ?>
   Laat alles zien
   Spaties kan je wel doen door gewoon op spatie te drukken, maar een tabel of break wordt plain weergeven.

   ( Het gaat om een bonnenprinter voor een restaurant )