Gratis variant WHMCS

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • FangorN wrote:

   WHMCSAddons wrote:

   Ik ben zelf een systeem aan het ontwikkelen middels API's, zou voor jezelf een basis maken en vanuit hier verder werken. Zo heb je de applicatie onder eigen beheer, open-source projecten zijn vaak gevaarlijker om te gebruiken omdat men de code kan inzien en dus makkelijker kan misbruiken.
   Dit klinkt paradoxaal, zijn de gebruikte API's ook opensource? :)
   opensource is niet per definitie goed of slecht / veilig of onveilig, maar als een heleboel mensen hier naar kijken en code wordt onderhouden dan kan dit ook tot veilige(re) en transparante(re) oplossingen leiden omdat je kunt zien dat iets goed is aangepakt. Dit is eigenlijk de tegenhanger van security through obscurity die meer in het straatje van closed source past, waar mogelijk allerlei enge dingen gebeuren in een monolithische black box. Maar ja, elk voordeel heb zijn nadelen eh :p.

   (enne, ten overvloede, security through obscurity is doorgaans geen goede aanpak)

   API's zijn allemaal opensource maar worden door middel van authenticatie geaccepteerd. Ik werk voor nu enkel met de API van Plesk Onyx en DirectAdmin. Nooit root gegevens gebruiken in je API en calls enkel accepteren vanuit de paneel server en geen andere. verder zijn en er nog onzichtbare dingen toevoegt die controleert wat en wanneer uitgevoerd wordt. Zo kan ik alles terug herleiden mocht er iets gebeuren buiten mijn weten om.