Datetime value

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Datetime value

   Beste iedereen,

   Ik ben momenteel wat aan het programmeren op mijn wamp server en ik wil een datetime-column toevoegen.
   Maar om een of andere reden accepteert phpmyadmin geen enkele default value; geen NULL, geen 0000-00-00 00:00:00, geen 2016-03-18 01:00:02, geen 0, geen CURRENT_TIMESTAMP, etc. helemaal niets...

   Telkens opnieuw krijg ik deze melding:


   Fout in query:
   #1292 Incorrect datetime value: '0000-00-00 00:00:00' for column 'production_time' at row 1

   Het betreft SQL versie 5.7.9.
   Ik wil datetime gebruiken omdat ik geen automatische update wil van de de column, zoals timestamp doet.

   Kan iemand mij helpen?
   Alvast bedankt!

   Vriendelijke groeten,
   Willem
  • wimmpie wrote:

   Ik zou eventuele oplossingen alsnog graag horen!
   Zorgen dat de kolom NULL waarden kan accepteren? NULL betekent dan ook echt "niet ingevuld", je kunt dan ook makkelijker onderscheid maken tussen records die wel een datum hebben en records zonder datum, dit doe je dan met WHERE ... column_name IS (NOT) NULL. In plaats van column_name > '0000-00-00 00:00:00' of wat je ook als default datum wilt pakken.

   NULL waarden geven geregeld uitzonderingen aan. Zo zou een kolom die normaal alleen foreign-key waarden zou mogen bevatten (vanwege een constraint) ook de waarde NULL mogen hebben (mits de kolom niet NOT NULL is uiteraard). NULL betekent in dat geval "geen relatie met de verwijzende table". Dit moet natuurlijk wel hout snijden in wat je probeert te modelleren, het is niet de bedoeling dat data op deze wijze onterecht ontkoppelt raakt.

   Het gebruik van NULL kan handig zijn om gevalsonderscheid te maken tussen een geinitialiseerde en ongeinitialiseerde toestand van een kolom (of variabele).

   The post was edited 3 times, last by FangorN ().