Bewegende Gif upload

  ICTscripters maakt gebruik van cookies. Door het gebruiken en browsen naar onze site gaat je automatisch akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie

  • Bewegende Gif upload

   beste mensen

   ik loop tegen een probleem aan en ik kom er niet uit,

   ik heb hier een upload script dat perfect werkt echter is het niet mogelijk om een bewegende gif plaatje te uploaden,

   hoe krijg ik dit voor elkaar?

   PHP Source Code: upload.php

   1. <?php
   2. function resize($width, $height){
   3. /* Get original image x y*/
   4. list($w, $h) = getimagesize($_FILES['image']['tmp_name']);
   5. /* calculate new image size with ratio */
   6. $ratio = max($width/$w, $height/$h);
   7. $h = ceil($height / $ratio);
   8. $x = ($w - $width / $ratio) / 2;
   9. $w = ceil($width / $ratio);
   10. /* new file name */
   11. $check_user_details = mysql_query("select * from `gebruikers` where `email` = '".mysql_real_escape_string($_SESSION["VALID_USER_ID"])."'");
   12. $get_user_details = mysql_fetch_array($check_user_details);
   13. $sid = strip_tags($get_user_details['serverid']);
   14. $name = rand() . "";
   15. $name = rand(5, 15);
   16. $path = 'uploads/nonstop/'.$sid.'/'.$name.'_'.$_FILES['image']['name'];
   17. /* read binary data from image file */
   18. $imgString = file_get_contents($_FILES['image']['tmp_name']);
   19. /* create image from string */
   20. $image = imagecreatefromstring($imgString);
   21. $tmp = imagecreatetruecolor($width, $height);
   22. imagecopyresampled($tmp, $image,
   23. 0, 0,
   24. $x, 0,
   25. $width, $height,
   26. $w, $h);
   27. /* Save image */
   28. switch ($_FILES['image']['type']) {
   29. case 'image/jpeg':
   30. imagejpeg($tmp, $path, 100);
   31. break;
   32. case 'image/png':
   33. imagepng($tmp, $path, 0);
   34. break;
   35. case 'image/gif':
   36. imagegif($tmp, $path);
   37. break;
   38. default:
   39. exit;
   40. break;
   41. }
   42. return $path;
   43. /* cleanup memory */
   44. imagedestroy($image);
   45. imagedestroy($tmp);
   46. }
   47. // settings
   48. $max_file_size = 1024*200; // 200kb
   49. $valid_exts = array('jpeg', 'jpg', 'png', 'gif');
   50. // thumbnail sizes
   51. $sizes = array(150 => 150);
   52. if ($_POST['uper'] AND isset($_FILES['image'])) {
   53. if( $_FILES['image']['size'] < $max_file_size ){
   54. // get file extension
   55. $ext = strtolower(pathinfo($_FILES['image']['name'], PATHINFO_EXTENSION));
   56. if (in_array($ext, $valid_exts)) {
   57. /* resize image */
   58. foreach ($sizes as $w => $h) {
   59. $files[] = resize($w, $h);
   60. }
   61. } else {
   62. $msg = 'Unsupported file';
   63. }
   64. } else{
   65. $msg = 'Please upload image smaller than 200KB';
   66. }
   67. }
   68. ?>
   Laat alles zien