captcha

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • ik zal even zoeken, ik heb nog zo een scriptje liggen die ik gemaakt heb, waar je een code moet invullen van 1000 tot 9999

   Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 06.08.12 13:58:35:

   PHP Source Code

   1. <?php
   2. session_start();
   3. header('content-type: image/png');
   4. if(file_exists("../IMG/captcha_bg.png")){
   5. $img = ImageCreateFromPNG("../IMG/captcha_bg.png");
   6. } elseif(file_exists("captcha_bg.png")) {
   7. $img = ImageCreateFromPNG("captcha_bg.png");
   8. }
   9. $grootte = 5;
   10. if(!isset($_SESSION['code_captcha'])){
   11. $tekst = rand(1000, 9999);
   12. } else {
   13. $tekst = $_SESSION['code_captcha'];
   14. }
   15. $kleur = ImageColorAllocate($img, 0, 0, 0); //0, 0, 0 = Zwart
   16. ImageString($img, $grootte, rand(3, 12), rand(5, 7), $tekst, $kleur);
   17. imagepng($img);
   18. imagedestroy($img);
   19. ?>
   Display All

   (naam: capatche.php)
   en een foto van 100 x 26 px ( lichtgrijs bv met rode streep ( om wat moeilijker te maken, maar maak het niet te moeilijk om die afbeelding te kunnen lezen). en noem die captcha_bg.png

   zet dit in je script waar je de capatcha wilt:

   PHP Source Code

   1. $_SESSION['code_captcha'] = rand(1000, 9999);
   2. <form method="post" action="">
   3. <img src='IMG/captcha.php' alt='' border="0" /> <input type='text' name='code' style='width: 70px;' maxlength='4'/> <input type="submit" name="submit" value="text" /></form>

   en dit gebruiken ter controle:

   PHP Source Code

   1. if($_SESSION['code_captcha'] != $code)
   2. {
   3. echo = "De code was niet gelijk aan het plaatje!";
   4. }